Aktuální úřední deska obce

Vyvěšeno od: Vyvěšeno do: Vyvěšení Vystavitel Stažení
03.9.2020 31.12.2023 veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Herálec Herálec Stáhnout
03.9.2020 31.12.2023 veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Herálec Herálec Stáhnout
09.4.2020 09.5.2023 Veřejnoprávní smlouva – Obec Křižánky Obec Herálec Stáhnout
28.2.2020 31.12.2023 Výroční zpráva Obce Herálec o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 Popis Stáhnout
12.2.2020 31.12.2023 Veřejnoprávní smlouva č.1/2020 o poskytnutí dotace – Římskokatolická farnost Herálec Popis Stáhnout
02.1.2020 31.12.2022 Zveřejňované informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obec Herálec Stáhnout
18.3.2019 31.12.2022 Veřejnoprávní smlouva č.3/2019 – Římskokatolická farnost Herálec Obec Herálec Stáhnout
28.2.2019 31.12.2022 Výroční zpráva Obce Herálec 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obec Herálec Stáhnout
13.4.2017 31.12.2022 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce 2017-2022 Obec Herálec Stáhnout
09.9.2015 31.12.2023 Žádost o součinnot – Úřad pro zastupování státu ve věcech Majetkových – Tabulka nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků Obec Herálec Stáhnout