Český svaz chovatelů

Český svaz chovatelů byl založen 11. dubna 1964. Při založení měla organizace 14 členů, ale nyní z nich máme již jen jednoho, a to pana Vlastimila Vodičku. Nejvíce členů měla organizace v roce 1982, a to 32. Od této doby členů postupně ubývá, buď úmrtím nebo ukončením členství. Dnes má organizace celkem 17 členů. Za dobu trvání měla herálecká organizace celkem 48 členů. Prvním předsedou byl zvolen Jindřich Houska, ale jen na krátkou dobu. Od roku 1965 do roku 1984 byl předsedou Karel Major a od této doby do dnešních dnů zastává tuto funkci Josef Černý (1940). Ke 30.výročí založení organizace v roce 1996 byla naší organizaci předána předsedou okresního výboru ČSCH přítelem Jaroslavem Drejčkem „Čestná vlajka za zásluhy chovatelství“ od ÚV ČSCH. Dále máme 5 vyznamenaných členů vyznamenáním „Za zásluhy o chovatelství“ II. stupně – stříbrný odznak a 6 členů vyznamenání III. stupně – bronzový odznak.

V letošním roce 2002 byla v Herálci uspořádaná již 25. místní výstava drobného zvířectva, a to z velké části z chovu našich členů. Průměrně máme vystaveno 150 králíků, 100 holubů a 20 voliér drůbeže.

Spolek – zahrádkáři Herálec

Spolek – zahrádkáři Herálec, byl založen v roce 2002  a navazuje svou činností na ČZS, který byl založen na Kocandě v roce 1962. Cílem tohoto spolku je propagace zahrádkaření smysluplné využívání volného času a pořádání výstav. Velkým problémem se kterým se naše organizace potýká je zejména stárnoucí členská základna, nynější stav je několik desítek členů starších 60 let. Jednou z příčin je fakt, že organizace vznikla před 53 lety a do tržního prostředí dneška došla bez větších změn.     

Vlastní činnost převládající na zahradách se posunula od pěstování, nedostatkového ovoce a zeleniny k rekreačnímu využití. Dříve se zahrady využívaly do posledního místa jako záhony jahod, cibule, mrkve a pod.. Dnes, kdy obchody nabízejí tyto produkty celoročně, se více zahrádkářů věnuje trávníkům, ozdobným keřům, dřevinám a květinám. Hlavní naší činností v této době je pořádání tematických výstav. Výstavy jsou spoluobčany kladně hodnoceny a jsou pro mnoho z nich inspirací.                                     

Naše společenská organizace spojuje naše členy a spolupracovníky na základě společných zájmů k poctivé a ušlechtilé činnosti. Tuto naši práci nekonáme pro zisk, ale přispíváme tím ke zlepšení  a udržení svého zdraví, ke zlepšení vzhledu našich domů, obce a životního prostředí.

Jaromír Havlík – předseda ( aktualizováno – leden 2015)