Sbor dobrovolných hasičů Herálec

Psal se rok 1893. Tehdy lehlo několik stavení popelem. Proto se v uvedeném roce sešlo několik heráleckých občanů, aby založili svůj vlastní požární sbor, a tím chránili majetek svých bližních. Po nutných přípravných jednáních, které zajišťoval prozatímní velitel Jan Odvárka, se dne 10. března 1894 konala valná hromada, a na ní bylo za činné členy přijato 34 občanů, 8 členů bylo přispívajících. V roce 1897 bylo uspořádáno veřejné cvičení, do obce přijelo 9 okolních sborů. Do roku 1896 byly všechny schůze hasičů konány hostinci U zeleného stromu. Ten r. 1908 vyhořel, ale již od r. 1896 byla spolková činnost přenesena do hostince Jana Gregora. K uskladnění hasičské výzbroje sloužila kůlna v blízkosti české školy. Když byla v r. 1932 dostavěna budova obecního úřadu, byla hasičská kůlna přestavěna a dostala nový název hasičské skladiště. Při oslavě 15. výročí založení sboru v r. 1908 se v obci konalo okrskové cvičení za účasti místného sboru a sborů dalších.

Hasičský sbor v Moravském Herálci byl údajně založen v r. 1903. Po založení měl 123 činných a 10 přispívajících členů. V roce 1910 byla na hasičskou kůlnu upravena dosavadní kuželna, která patřila ke Gregorovu-Hanušovu hostinci. Kůlna tam dosud stojí a ukrývá dobovou hasičskou techniku. V r. 1937 byla zakoupena motorová stříkačka PS-8 a po válce před sloučením starší autobus. Český sbor byl motorovou stříkačkou vybaven až v r. 1944. V r. 1963 zakoupil sbor vozidlo TATRA 805, v r. 1965 další motorovou stříkačkou DS-16 a v r. 1971 stříkačku PPS-12. V r. 1974 získal sbor terénní vozidlo Gaz a v r. 1979 zakoupil od armády starý cisternový vůz TATRA 111, který byl asi za jeden rok prodán pro zemědělské účely na Fryšavu. V r. 1982 byl sboru přidělen nový cisternový vůz LIAZ-CAS-25, který byl požárníkům slavnostně předán při setkání rodáků v r. 1983.

V r. 1925 byla u obou sborů založena pohřební pokladna, která pozůstalým po zemřelém členu vyplatila jednorázovou sociální podporu. Tato služba trvala až do r. 1950. V r. 1925 byla založena Hasičská vzájemná pojišťovna. V roce 1929 se 20 členů hasičského sboru zúčastnilo uvítání prezidenta T.G. Masaryka v Novém Městě na Moravě. V roce 1932 měl sbor 38 členů. V létě r. 1933 bylo sboru dobrovolných hasičů slavnostně předáno přebudované hasičské skladiště. V r. 1943 byla mezi občany uspořádána sbírka na zakoupení motorové stříkačky. Slavnostní křest byl proveden až po válce v létě 1945, stříkačka dostala jméno Vlasta. V r. 1945 uspořádal sbor sbírku na zakoupení sanitního vozu. V r. 1949 sbor obdržel vyřazenou sanitku Phenomen. Dne 28. září 1946 byl znovu postaven a odhalen pomník obětem I. světové války, který po celou válečnou dobu byl ukryt pod podlahou hasičské zbrojnice.

31. března 1951 došlo ke správnímu sloučení obcí, ale také ke sloučení obou hasičských sborů. V té době má sbor 91 členů. Hlavní úsilí požárníků a obce do r. 1960 bylo věnováno akci „Z“, která se jmenovala výstavba požární zbrojnice. V r. 1960 byla dokončena a předána sboru. Požárníkům sloužilo celé přízemí (vznikl tu s obcí spor o obřadní síň). V prvním patře byla umístěna knihovna a bytový prostor. Koncem 60. let zde bylo umístěno zdravotní středisko – ambulance praktického, zubního a dětského lékaře. Teprve v r. 1972 byla v půdním prostoru vybudována obřadní síň.

Stránky SDH Herálec