Herálecký zpravodaj je pravidelný měsíčník vydávaný OÚ Herálec. Kromě informací z obecního úřadu obsahuje také informace ze školy, sportu a zajímavé články od různých autorů.

Archiv digitalizovaných čísel zpravodaje

Rok 2020

leden – únor – březen- duben – květen – červen – červenec – srpen – září – říjen – listopad – prosinec

Rok 2019

leden – únor  – březen – duben-květen – červen – červenec – srpen-září – říjen – listopad –prosinec 

Rok 2018

leden  – únor – březen – duben – květen – červen – červenec – srpen – září- říjen –listopad – prosinec

Rok 2017

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenec – srpen – záříříjen – listopad – prosinec

Rok 2016

leden- únorbřezenduben – květenčerven – červenecsrpenzáříříjen – listopad – prosinec 

Rok 2015

 prosineclistopadříjen – zářísrpen – červenecčervenkvětendubenbřezen –únorleden

Rok 2014

 prosinec – litopad říjen září – srpen –  červenec – červen květen –  duben –  březen – únorleden –

Rok  2013

prosinec  listopad – říjenzáří  – srpen –  červenecčervenkvěten –  duben –  březen –  únor –  leden

Archiv obecních zpravodajů na starém www