kopírování 2 Kč/stránka + DPH 21%, 3 Kč/list + DPH 21%
ověření podpisu 30 Kč
ověření listiny 30 Kč
změna trvalého pobytu 50 Kč/osoba
hlášení v místním rozhlasu 50 Kč/hlášení + DPH 21%
poplatek za psa 300 Kč/rok, 200Kč/rok- důchodce nad 65 let
poplatek za popelnici 550 Kč/osoba, 550 Kč u rekreačních chalup
traktor

550 Kč/hodina + DPH 21% (Zetor 5245)

650 Kč hodina  + DPH 21% (Zetor Proxima)

500 Kč/ hodina + DPH 21% (Kioty)

valník 200 Kč/den + DPH 21% poř. 25 Kč/hod. při tažení traktorem
UNC 550 Kč/hodina + DPH 21%
výsuvný žebřík 200 Kč/den + DPH 21%
vodné 30,- Kč/m3 + DPH 15%                                  50,- Kč/m3 + DPH 15% právnické osoby
stočné 550,- Kč + DPH 15% na osobu/rok – trvalý pobyt, 750,- Kč + DPH 15% na rekreační nemovitost/rok
poplatek za hrob 75,- Kč/rok – hrob, 150,- Kč/rok – dvojhrob

Platné od 1.1.2013.