Kontrolní výbor:
                          Ing. Kristýna Teplá – předseda výboru
                          Ing. Karel Štoll – člen výboru
                          Pavel Teplý – člen výboru
         
Finanční výbor:
                         Miroslav Dítě – předseda výboru
                         David Gregor, Dis– člen výboru
                         Zdeňka Gregorová– člen výboru
 
Kulturní komise:
                           Renáta Gregorová – předseda komise
                           Matěj Trávníček – člen komise
                           Hana Štollová – člen komise
                           Lenka Kostková – člen komise
                           Zdeňka Gregorová – člen komise
                          Ladislav Havlík – člen komise
 
Stavební komise:
                            Jakub Bezchleba – předseda
                            Ing. Lukáš Teplý – člen komise
                            Pavel Troníček – člen komise
                            Ing. Bohumil Dostál – člen komise
                            Ing. Tomáš Odvárka – člen komise
 
Povodňová komise: Zdeněk Gregor
Komise pro rozvoj obce:
                           Ing. Ilona Vráblová – předseda komise
                           Miroslav Dítě – člen komise
                           Ing. Lukáš Teplý – člen komise