Pověřenec

Dle nařízení musí některé právnické osoby, orgány veřejné moci, agentury nebo jiné subjekty zpracovávající osobní údaje jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jedním z úkolů pověřence je poskytovat informace a poradenství správcům, zpracovatelům a subjektům osobních údajů v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů.

Pověřencem pro nás i Vás je:            Ivana Chromá

E-mail: poverenec@skrdlovice.cz

Tel.: 724 181 896

                                                          

 

Na obec je možné se v relevantních případech k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS vyhbedp, emailem urad@obecheralec.cz  nebo poštou na adrese Obec Herálec, Herálec 80, 592 01 Herálec pod Žákovou horou.Pov