Z důvodu nařízené karantény Krajskou hygienickou stanicí je obecní úřad naší obce uzavřen předběžně do pátku 20. 11. 2020.