V případě nepřítomnosti pana starosty zastupuje Ing. Karel Štoll – pondělí a středa po 15:00 hod. V úterý a ve čtvrtek zastupuje Ing. Bohumil Dostál také po 15:00 hod.

Po předchozí dohodě lze u obou zástupců dojednat i jiný den a čas.