V měsíci květnu 2015 byla ukončena rekonstrukce stávajícího Domu s pečovatelskou službou. Původní vila byla od svého vybudování využívána k různým účelům. Po válce byla tato budova znárodněna a byla zde provozována mateřská škola až do roku 1982. Poté již byla stavebně upravena k potřebám domu s pečovatelskou službou. 

Poslední rekonstrukce byla zahájena v říjnu 2014. Proběhla výměna oken, celkové zateplení budovy a nová fasáda. Zakázku realizovala pro obec Herálec firma Fasády Kašpárek, s.r.o., z Nového Veselí.  Celkové realizační náklady  jsou 2.170.149,- Kč. Z toho  bude 1.739.671,- Kč uhrazeno formou dotace z Ministerstva životního prostředí.

Nyní je v domově sedm  využívaných bytů se sedmi nájemci. Volné jsou 3 byty a 1 byt slouží jako záložní při nenadálé životní situaci.  Pracují zde 2 obecní zaměstnanci.

Věříme, že tyto úpravy povedou nejen k vylepšení vzhledu naší obce, ale především k většímu komfortu ubytovaných.