Zastupitelstvo obce Herálec na svém zasedání dne 29.4.2015 odsouhlasilo záměr „Rekonstrukce výstavní místnosti v budově České školy čp. 98“

Celkové náklady na rekonstrukci by neměly přesáhnout částku 50.000,- Kč. Práce provádějí zaměstnanci obecního úřadu.

Během přestavby byla stržena dřevěná konstrukce, byly oškrábány původní omítky, vyrovnán a znovu omítnut strop místnosti. Nově byla natažena elektroinstalace.

Pokračovat se bude novými omítkami, položením koberce a výmalbou.

Konec prací je naplánován na polovinu července, aby se již zrekonstruovaná místnost  mohla využít pro výstavu k příležitosti „Heráleckých rodáků“