Dalším záměrem schváleným zastupitelstvem obce v roce 2015 je Oprava komunikací poničených při povodni v roce 2014 v Hati.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu a financována bude ze Strukturálních fondů EU, z Operačního programu životního prostředí.

Práce by měly být zahájeny v září 2015 a ukončeny koncem října 2015.

Předpokládaná cena je 4.962.000,- Kč bez DPH.

Dne 1.7.2015 proběhlo otevírání obálek na Obecním úřadě. Zakázku bude na základě výsledků výběrového řízení realizovat firma AQUASYS, spol. s r.o.

Komunikace, které jsou do oprav zahrnuty si můžete prohlédnout na přiložené katastrální a satelitní situaci.

 

V letošním roce 2015, bohužel, obci Herálec nebyla přidělena dotace na chystaný záměr oprav komunikací, záměr se přesouvá do roku 2016.

C.3 KATASTRALNI SITUACE

C.2 KATASTRALNI SITUACE

C.1 SATELITNI SITUACE