Sběrný dvůr Herálec bude v provozu od 24. 4. 2020 za dodržení bezpečnostních opatření (odstup 2 m, roušky, rukavice a dezinfekce).

Sběrný dvůr Herálec bude otevřen 30. 4.  a 7. 5. 2020 od 15 hodin za dodržení bezpečnostních opatření (odstup 2 m, roušky, rukavice a dezinfekce).