Vážení občané,
 
Jistě jste si všimli, že řady obecních zaměstnanců rozšířila nová zaměstnankyně paní Kateřina Rybenská Daňková, jejíž náplní práce je správa obecní zeleně. Během krátké doby jsou změny v naší obci více než zřejmé, hlavně v okolí sběrného dvora, kde se již rýsuje nový květinový park. Záměrem obce není jen zkrášlit obecní prostranství, abychom zde měli místa pro příjemný odpočinek, ale zároveň musíme myslet na zadržování vody v krajině pro boj se suchem. Z tohoto důvodu je nutné volit správné květiny a stromy do míst, kde se jim bude nejen dařit, ale pomohou i okolní vegetaci. 
 
Dotazy a náměty k sázení zeleně v naší obci prosím směřujte na novou e-mailovou adresu: sprava.zelene@obecheralec.cz
 
Dotazy týkající se kácení stromů v obci, směřujte i nadále na pana starostu starosta@obecheralec.cz nebo na paní Pospíšilovou urad@obecheralec.cz. Vaše dotazy budou postoupeny dále do zasedání Stavební komise.