Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě  s účinností od 29.7.2020 nařizuje používání ochranných prostředků dýchacích cest ve všech zdravotnických zařízeních a všech zařízeních sociálních služeb na území Kraje Vysočina.