Projekt  Obnova školního atletického hřiště byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Akci realizovala firma  LINHART spol. s r.o. z Brandýsa nad Labem