Poděkování

Jménem kulturní komise děkuji všem, kteří 10.12.2014 svou bohatou účastí podpořili celostátní akci „Česko zpívá koledy“ a zazpívali si.
Děkuji také Farnímu sboru Herálec za krásně zazpívané a zahrané koledy a doufám, že příští rok se všichni setkáme znovu.
Přeji všem občanům hodně zdraví, lásky a porozumění v novém roce
                                                                                                                                 
Renáta Gregorová

Tříkrálová sbírka

Tradiční ,,Tříkrálová sbírka“ se v naší obci uskuteční  ve dnech 27.-30.12.2014. Vedoucí skupiny je povinen se na požádání prokázat patným občanským průkazem a průkazem koledníka.

1 4 5 6 7 8 11