Anketní šetření pro MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. provádí anketní šetření týkající se zjištění rozvojových potřeb a potenciálu své územní působnosti. Výstupy z tohoto šetření budou vyhodnoceny a použity při tvorbě nové integrované strategie pro období 2021 – 2027.

Prostřednictvím ankety se můžete i vy vyjádřit, jak vidíte svou obec (městys, město) a život v ní, co se vám líbí a naopak nelíbí, co chybí nebo je třeba napravit.

Anketu najdete na

https://www.survio.com/survey/d/S5F3P8B3N7I9A6C9Q,

její vyplnění trvá jen pár minut.

Děkujeme za váš čas i vaše názory.

Zaměstnankyně MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.