Svoz odpadu

Svoz směsného komunálního odpadu bude probíhat od 1.4.2020 1x za 14 dnů, a to každý lichý týden ve čtvrtek, první vývoz tedy proběhne 9.4.2020.

Svoz bioodpadu začne ve čtvrtek 9.4.2020 a poté každý čtvrtek.

Výzva pro majitele lesů

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina prosí občany, aby pokud možno omezili pálení klestí ve svých lesích.

HZS Kraje Vysočina se v posledních týdnech hromadí výjezdy k pálení klestí po sanaci kůrovcové kalamity. Tyto zbytečné výjezdy komplikují dnes již tak složitou práci hasičů. 

Doporučení – klestí posbírat na hromady v pruzích po obvodu holiny (záleží na velikosti plochy). S konkrétními dotazy se obracejte na svého odborného lesního hospodáře.

1 5 6 7 8 9 78