Katolická církev – opatření v době epidemie v herálecké farnosti

Bratři a sestry,

       když přicházely morové rány, obyvatelé Žďáru a okolí prosili o pomoc Pannu Marii „Studniční“. Jejich zkušenost byla ohromující. To může být dnes povzbuzením i pro nás.

Prosím Vás o modlitbu za naši zem, za Evropu, za místa a osoby ohrožené epidemií.

Nová situace nás nutí k hledání nového řešení…

      Všechny bohoslužby budou od 12.3. za „zavřenými dveřmi!“. Mše svaté budu slavit vždy v tradiční čas ve farním kostele v Herálci . Účastnit se budou pouze zástupci rodin, které mají intenci mše svaté. 

      Ostatní prosím aby se v čas mše svaté: v neděli v 9:00 a v úterý v 18:00 s námi spojili duchovně, nebo slavili mši svatou skrze média. Také se s námi můžete propojit modlitbou denně v čas večerního růžence ve 20:00. V tento čas se modlí celá naše diecéze i s biskupem Vojtěchem.

      Protože letos asi nebude možná hromadná předvelikonoční svatá zpověď, můžete přicházet průběžně. Kostel bude otevřený vždy v úterý a ve čtvrtek od 17 do 18 hod. Bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní a já budu ve zpovědní místnosti k dispozici.

Ostatní informace budou vždy na farním webu: www.farnost.katolik.cz/heralec

     Všem posílám požehnání a modlím se za Vás všechny. 

Vladimír Vojtěch Záleský, farář

KINO HERÁLEC 15. 3. 2020 – ZRUŠENO!!!

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR jsme nuceni zrušit promítání filmu Angry birds 2 v neděli 15. 3. 2020 v 17:00.

Všem se velice omlouváme a přejeme hlavně pevné zdraví, abychom se mohli potkat alespoň v náhradním termínu.

1 7 8 9 10 11 78